Advisering. No cure, no pay.

Wij zijn gespecialiseerd in de bemiddeling van retailvastgoed (en dan met name in de grotere winkelkernen in Noord-Nederland). De retailvastgoedmarkt is meer dan ooit in beweging. Reden is met name het veranderende koopgedrag van de hedendaagse consument en uiteraard de opmars van de internetwinkels.

De belangen of liever tegenstellingen zijn daardoor vergroot. De markt blijkt zich inmiddels op te maken voor een nieuwe setting in winkel-opzet, -concept, -ruimte én -huurprijzen. Dit vraagt om een actuele blik op de verhoudingen, open en zakelijk.

In de dagelijkse praktijk komen wij zaken tegen die om een uitgebalanceerde oplossing vragen, die bij voorkeur voor alle betrokken partijen toekomstgericht en -bestendig is.

Indien u als huurder en/of verhuurder van een winkelpand advies nodig heeft in het geval van:

• Heronderhandeling van huurvoorwaarden, -termijnen en -prijzen
• Huurgeschil
• Onduidelijkheid, onenigheid
• Onderhoud, opleveringsniveau
• Vastgoedstrategie

Dan behartigen wij graag uw belangen tegen een vooraf afgesproken en/of op basis van ‘no cure, no pay’ conditie.

Neemt u gerust vrijblijvend contact met ons hierover op.

Neem contact op